Συντακτική Επιτροπή

Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, η Συντακτική Επιτροπή αποτελείται από μέλη που συνεργάζονται με το Ε.Συ.Γ., σε μόνιμη βάση ή περιστασιακά.

Συντακτική Επιτροπή

Διευθύντρια
Ευγενία Γραμματικοπούλου
Επίκουρη καθηγήτρια

Μέλη

  • Δρ. Χρήστος Γροσδάνης
  • Δρ. Ανδρέας Παπανικολάου (ΕΕΠ)
  • Δρ. Καλλιόπη Πλουμιστάκη (ΕΔΙΠ)
  • Δρ. Κατερίνα Σπυροπούλου