ΔΙΑ-ΚΕΙΜΕΝΑ - INTER-TEXTES

Επιστημονικο Περιοδικο - Εκδοση Εργαστηριου Συγκριτικησ Γραμματολογιασ

Επιστημονική Επιτροπή

Print

Η επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από καθηγητές πανεπιστημίου που καλύπτουν τα επιστημονικά πεδία του περιοδικού.
Τα καθήκοντά τους είναι :
• Να διαβάζουν και να εγκρίνουν τα άρθρα προς δημοσίευση
• Να προβαίνουν σε παρατηρήσεις και διορθώσεις
• Να διαφυλλάτουν την ποιότητα του παριοδικού.

Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής μπορούν να δημοσιεύουν άρθρα, με τους ίδιους όρους και οι υπόλοιποι, δηλαδή τα άρθρα τους στέλνονται ανώνυμα σε εξωτερικούς κριτές.

Τα νέα μέλη της Επιτροπής θα ανακοινωθούν στο επόμενο τεύχος.

You are here

Σκοπός

Το περιοδικό εκδίδεται από το Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Οι γλώσσες εργασίας είναι: η ελληνική, η γαλλική, η αγγλική, η γερμανική, η ιταλική και η ισπανική, και δημοσιεύονται μόνον πρωτότυπα άρθρα. Το περιοδικό δεν έχει αυστηρά δικό του προσανατολισμό αλλά είναι ανοιχτό στον επιστημονικό διάλογο.

Αρθρογραφία

Κάθε τεύχος περιέχει : ένα αφιέρωμα, που είναι η δημοσίευση μιας διεπιστημονικής ημερίδας, μελέτες διάφορες σχετικά μ’ ένα θέμα που άπτεται του επιστημονικού πεδίου:
• της Θεωρίας, της Ιστορίας και της Kριτικής της Λογοτεχνίας,
• της Λογοτεχνικής Πρόσληψης μέσω της Mετάφρασης,
• της σχέσης Γαλλόφωνης και Eλληνόφωνης Λογοτεχνίας,
• της Θεωρίας και της Kριτικής προσέγγισης του Λογοτεχνικού Mύθου και
• των σχέσεων μεταξύ Λογοτεχνίας και Kαλών Tεχνών,

Επιστημονική Επιτροπή

Τα νέα μέλη της Επιτροπής θα ανακοινωθούν στο επόμενο τεύχος.