Σκοπός

Print

Ωθηση στις σπουδές και στην έρευνα της Eλληνικής Γραμματείας και μέσω της σύγκρισης να αναδειχθεί η συμβολή του ελληνικού έντεχνου λόγου στη διαμόρφωση του παγκόσμιου πολιτιστικού γίγνεσθαι.